Bærekraftig Investering AS underviser og gir råd om planlegging og investering i langsiktige løsninger for fornybar energiforsyning og vannressursforvaltning.

Styreleder/ daglig leder: Brian Glover Ph. D, M. A, C. Eng, M.R.I.F. (førsteamanuensis II, NTNU Trondheim, Institutt for vann- og miljøteknikk)


Uavhengig rådgivning:

Bærekraftig Investering står fritt til å gi uavhengig råd til sine kunder, og all rådgivning baseres på et langsiktig syn på hvordan å fremme en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi er spesielt opptatt av løsninger som demper den negative utviklingen i verdens klima og reduksjonen i verdens biologisk mangfold, samtidig som investeringer vi anbefaler skaper fornuftig arbeid for nye generasjoner.