Rådgiving

Brian Glover utfører noen rådgivningsoppdrag via en rammeavtale med sin tidligere arbeidsgiver Multiconsult. Blant annet var han ansvarlig for konsesjonsøknaden til Rullestad og Skromme kraftverk (tildelt konsesjon) og hydrologiske konsekvenser av nye overføringer til Tonstad kraftverk som skal skaffe vann for oppbygging av laksebestanden i Kvina vassdrag. AS.

Bilde 1: Rafoss i Kvina. Ny fisketunnel er planlagt for å gi laksen tilgang oppstrøms
Bilde 2: Terskel med spyleluke i Kvina


Flåmselva etter opprydding og plastring i 2016.


Flere hus gikk tapt i Flåm i oktober 2014.

Gjennom hele 2016 har Brian ledet en utredning for Aurland Kommune om hvordan å oppnå bedre sikkerhet mot skadeflommer i Flåmsvassdrag etter flomkatastrofen i 2014 (se bildene). Resultatene ble presentert i et folkemøte i nov 2016 og levert til OED og NVE med anmodning om å åpne for konsesjonssøknad for flomdempende tiltak i et vernet vassdrag. Både kortsiktige og langsiktige tiltak er foreslått med bruk av eksisterende reguleringsmagasiner til varsling og flomdemping og nye tunneloverføringer.

Oppgaver for forvaltningen

Brian Glover deltok i et team på 7 eksperter under ledelse av Menon Economics som evaluerte måloppnåelsen til hele direktoratet NVE. Brian hadde ansvar for evaluering av skred og vassdragstekniske virksomheter i NVE Rapporten ble levert til OED i 2016 og kan lastes ned her.

Bærekraftig Investering (BI) har laget en rapport for Miljødirektoratet (KLD) med forslag om metoder/faglige kriterier for bedre å vurdere samlet belastning som påkrevd i Naturmangfoldloven §10. ¨ Metodene er nå under utprøving av BI i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland . Bi har bistått Multiconsult i utarbeiding av en rapport for KLD om praktisering av Naturmangfoldlovens §§8-12 som omtales her.