I Utlandet

Hvert land må utnytte sine egne fornybare ressurser på en bærekraftig måte til glede for fremtidige generasjoner


Geotermisk kraftverk på IslandAndre land er mindre heldige med sine ressurser og foreløpig satser på klimafiendtlige løsninger


Andre land må prioritere bruk av vannressursene til andre formål enn vannkraft.To okser gir nok energi for et lite lokal biogassanlegg i Nepal og inntekt fra CER sertifikater.