Brian Glover

Brian Glover ble født i St. Andrews, Scotland, U.K. i 1950 og studerte civil engineering ved Cambridge Universitet Clare College med hovedvekt på geoteknikk, hydraulikk og dambyggingsfag. Han tok doktorgraden innen engineering hydrology ved University of Newcastle upon Tyne, U.K., og jobbet senere under bygging av Kielder dam før han flyttet til Norge i 1978. Frem til 2012 jobbet ham i rådgiverselskapet NVK a/s som ble fusjonert inn i Multiconsult AS i 2004.


Han har vært blant inititativtagerne i oppstart av flere selskaper, inkludert Nyborg Invest AS, Karftpartner ASA (nå fusjonert med Fjellkraft ) og Norplan Uganda Ltd. (nå Newplan Ltd.)

Last ned CV på norsk her

Download CV in English here