Om Selskapet


Røssvatn - Norges nest største vannkraftmagasin nedtappet i mai

Selskapet ble stiftet som et norsk aksjeselskap sommeren 2012 og har organisasjonsnummer NO 998 423 503 MVA. Aksjekapitalen er på kr. 0,5 million NOK, og fri egenkapital er over 1 million NOK i utgangen av 2016. Kontoret ligger i Oppegård kommune, Akershus og formålet er undervisning, rådgivning og investering innen ressursforvaltning, fast eiendom, og andre bærekraftige prosjekter i Norge og utland.

Historikk:

Selskapet ble stiftet av Brian Glover. Han arbeidet frem til sommeren 2012 som prosjektleder og seksjonsleder for naturressurser innen energiavdelingen i Multiconsult AS. Selskapet ble dannet samtidig som Brian Glover tok opp en 20% stilling i NTNU og trakk seg fra Multiconsult for å stå friere i hans virksomhet.

Styret:

Styreleder Brian Glover
Nestleder Kirsten Harlem Glover
Styremedlem Tom Eivind Glover