I Fremtiden

Vassdragene bør utnyttes skånsomt til kraftproduksjon samtidig som det tas stort hensyn til levevilkårene til viktige fiskestammer.Vi har et utvalg av velprøvde avbøtende tiltak å kunne tas i bruk, for eksempel mange ulike typer terskler i elver som er fraført vann til kraftverk.


«Celleterskler» konstruert for å gjenskape et synlig levende elv (fra Numedalslågen).Dagens kunnskap om bærekraftige løsninger må overføres både til denne og til fremtidige generasjoner.