Foredrag


Dam inspeksjon på 4500 m høyde. ICH kurs om dam sikkerhet, Peru 2014
Bærekraftig Investering har holdt flere foredrag om temaer knyttet til EU’s rammedirektiv for vannforvaltning og den nye norske vannforskriften. Foredraget i november 2012 for Miljøringen kan lastes ned her


Evaluering av det fornybare energiprogrammet i Nepal - diskusjoner om productiv bruk av energi
Brian Glover har regelmessige undervisningsoppgaver for International Centre for Hydropower i blant annet “Trends in Hydropower”, “Multipurpose Reservoir Projects”, "Cumulative Impact Assessments", "Environmental Flows" og “Life Cycle Costing and Analysis”. Han underviser også hver høst i «Hydropower Planning» til M. Sc. studenter i NTNUs Institutt for vann- og miljøteknikk.

Brian har hatt hovedansvar for å sette sammen et kurs innen vannkraft og holde de fleste foredrag for energimyndighetene i Georgia. Kurset ble avholdt i Borjomi, Georgia i november 2016. Kursprogrammet kan lastes ned her
Fra Tbilisi, Georgia i nov 2016